Vad du behöver för att resa till Norge

I Norden har vi avtalat om att kunna resa till andra nordiska länder utan pass. Samtidigt är Norge inte med i EU, men de är med i EES. Vad betyder allt detta i praktiken för dig som vill resa till Norge? Vilka är reglerna kring visum, apostille och annat beroende på om du ska semestra, flytta, åka på konferens eller jobba tillfälligt i landet? Med rätt tjänster är det inte så krångligt som många tror.

Notarius publicus i Stockholm med drop in

Landet du reser till kan komma att kräva apostille på dina svenska dokument. Det kan krävas av företag eller myndigheter i landet du besöker. Du kan snabbt få hjälp med detta av Apostille24 som erbjuder Notarius publicus Stockholm drop in besök. Apostille och Notarius Publicus är en stämpel, en slags försäkran, på att dokumenten är äkta, har getts ut av rätt myndighet och signerats av rätt person. Alla stater som är anslutna till Haagkonventionen har godkänt apostille som legitim auktorisering för utländska dokument. Både Norge och Sverige är anslutna till Haagkonventionen.

Krävs det visum för att arbeta i Norge?

Som svensk kan du arbeta och bo i vilket nordiskt land du vill, utan att behöva ansöka om arbetstillstånd eller visum. Det spelar ingen roll om du är ung och vill arbeta som fiskrensare en säsong eller om du är läkare och vill få ett miljöombyte med en flytt till Norge. Samma regler gäller för alla.

Norge kräver dock auktorisation inom vissa yrkesgrupper som inte alltid är desamma som gäller i EU. Det är det så kallade Yrkeskvalifikationsdirektivet som listar yrken som kräver särskild auktorisation. Några av dessa yrken är advokat, dykare, elektriker, fysioterapeut och maskinförare. I övrigt är det bara att söka jobb och bostad i princip på samma sätt som i Sverige.