Allt om visum och legalisering av kommersiella dokument

Visum kan krävas för att få tillåtelse att resa in i ett land och vistas där. Om du vill göra affärer och interagera med företag internationellt krävs det legaliseiring av dokument via Handelskammaren för att de ska vara juridiskt bindande. Dokumenten måste översättas till samtliga parters språk och därefter genomgå en legaliseiring hos Handelskammaren. Legalisering av kommersiella dokument kallas också för verifiering.

Visum och överenskommelser mellan länder

Att använda visum när du reser är inte alltid nödvändigt. Länder kan ha kommit överens om att vissa andra länders medborgare inte behöver visum. Det finns också multilaterala överenskommelser inom en grupp länder, såsom Schengensamarbetet.