Länder som kräver utresevisum

Det finns länder som ställer krav på såväl inrese- som utresevisum, både för sina egna medborgare och för medborgare från andra länder (som har varit på besök). Främst gäller detta länder vars stat försöker ta kontroll över resandet till och från landet, och inte sällan är dessa länder förknippade med politisk, ekonomisk och/eller social oro.

Digitala visum

Många länder har infört digitala visum som man alltså söker via nätet. Uppgifterna lagras i datorn i samband med passkontroll och kopplas sedan till personens passnummer. I vissa fall kan det krävas ett kvitto som ska visas upp när det är dags att boarda flygplanet.

Det är viktigt att ansöka om elektroniskt visum ett par dagar i förväg. Även om visumet inte har utfärdats av en ambassad behöver ingen vara rädd för att det ska behandlas annorlunda. Elektroniska visum underlättar dessutom trycket på såväl myndigheter som företag och ambassader.

Länder som kräver utresevisum

Under forna Sovjetunionens tid krävde staten utresevisum för att resa ut ur landet. Det kunde dock vara svårt att få sin visumansökan beviljad, i synnerhet för politiskt icke renläriga. Av de före detta sovjetrepublikerna är det Uzbekistan och Ryssland som fortfarande håller fast vid kravet på utresevisum. Något som bland annat har kritiserats av FN.

Har man som rysk medborgare inget otalt med landets myndigheter är det ganska enkelt att få ett visum, även om det föregås av en viss byråkrati. Det gäller även för medborgare som arbetar utomlands och som vill komma på besök i hemlandet.

Ytterligare två länder som kräver utresevisum är Saudiarabien och Qatar, något som särskilt gäller för gästarbetare. När arbetaren vill åka därifrån krävs det dessutom ett arbetsgivarintyg som styrker att personen ifråga har uppfyllt sina förpliktelser.