Vad händer vid ett avslag?

Personer som önskar besöka Sverige utan att vara EU-medborgare måste ansöka om visum. Det är upp till Migrationsdomstolen att avgöra om ansvarig myndighet (ambassad, konsulat eller Migrationsverket) har följt de lagar som råder i samband med beslutsfattandet i frågan om visumtillstånd.

Skulle myndigheten avslå en ansökan går avslaget att bestrida. Tiden det tar för att avgöra ett mål kan variera då varje mål är individuellt och unikt.

Migrationsdomstolens förfarande

– Överklagan registreras som ett mål.

– Ansvarig myndighet skickar överklagan vidare till Migrationsdomstolen.

– Ansvarig myndighet (ambassad, konsulat eller Migrationsverket) blir din motpart.

– Du får ett brev från domstolen.

– Domstolen utreder målet med hjälp av sina jurister.

– Domen förbereds och rätten (domaren) tar del av utredningen.

– Målet avgörs i domstolen med utgångspunkt i aktuella visumlagar.

– Rättens beslut grundas på de skriftliga handlingar som finns gällande målet, samt på information som framkommer vid eventuell muntlig förhandling.

– Hänsyn tas även till Migrationsdomstolens tidigare domar som kan döma antingen med eller emot ansvarig myndighet.

– Domstolen kan välja mellan att bevilja visum alternativt skicka tillbaka det aktuella ärendet till den ambassad eller det konsulat som tidigare bedömt ansökan.

– Slutgiltig dom skickas ut av Migrationsdomstolen.