Olika krav för inresa utan visum

Personer som reser från ett land där kravet på visum för inresa till Sverige inte finns, har ändå krav på sig att visa upp ett antal handlingar för att få lov att resa över landsgränsen. Exempel på handlingar som alltid ska finnas till hands är giltigt pass samt en tur- och returbiljett med en giltighet på max 90 dagar.

Dessutom behöver boendesituationen styrkas genom en skriftlig inbjudan från en släkting eller vän, alternativt en bokningsbekräftelse från ett hotell eller liknande. Att det finns pengar för uppehälle och hemresa ska också kunna styrkas.

Reglerna i Sverige

För att få resa in i Sverige utan visum (till exempel som turist eller besökare av närstående) krävs det bevis för att personen i fråga har minst 450 kronor att leva på varje dag som besöket varar. Beloppet kan bli lägre om det finns mindre barn med i bilden samt om kostnader för mat och logi har betalats i förväg. Summan kan också bli lägre om du kan bevisa att boendet kommer att ske hos familj eller vänner.

Bevis kan ske i form av kontoutdrag från banken eller dylikt. Det kan också ske genom ett intyg från mottagande part som styrker att hen kommer att stå för omkostnaderna i samband med besöket. Det viktigaste är att bevisa att det finns medel som gör att besökaren inte behöver arbeta under sin vistelse i Sverige.

Medicinsk försäkring

En person som ska resa in i Sverige utan visum behöver en medicinsk reseförsäkring som täcker eventuella kostnader som kan uppstå i samband med akutvård, brådskande sjukhusärenden alternativt transport till hemlandet som sker på grund av medicinska skäl. Den medicinska försäkringen ska täcka eventuella kostnader motsvarande 30 000 euro (minst) och vara giltig i samtliga Schengenländer.

Den inresande ska också kunna styrka att hen har som avsikt att lämna Sverige senast den dagen då visumtidens giltighet löper ut.