Så här går en visumansökan till

Personer som kommer från ett icke EU-land behöver oftast ansöka om visum för att kunna resa in i Sverige. Visumet fungerar som ett tillstånd för att uppehålla sig i landet under en kortare period (max 90 dagar när det gäller Sverige).

Ansök via ambassad eller konsulat

Visering söks via en svensk ambassad alternativt ett svenskt konsulat i det land du är bosatt. Skulle Sverige inte ha en ambassad eller ett konsulat i ditt land går ett annat Schengenland in som företrädare för Sverige (läs mer under nästa rubrik).

Du bör alltid ta kontakt men närmaste ambassad eller konsulat innan du reser, i synnerhet om du har frågor som rör inresetillstånd och så vidare. Har du inte möjlighet att besöka ambassaden personligen går det självklart att besöka dess hemsida för att ta del av matnyttig information inför besöket.

Schengenländer kan företräda varandra

Skulle det saknas en svensk ambassad (eller konsulat) på plats i det land där släktingarna/övriga anhöriga bor kan ett annat Schengenland ta hand om ansökan. I det fallet agerar detta land företrädare för Sverige och utfärdar också viseringen, å Sveriges vägnar, efter det att ansökan har prövats.

Oavsett om syftet med besöket är att turista, göra affärer eller besöka familj, släkt eller vänner är en beviljad visering ingen garanti för inresa. Det är nämligen gränspolisen i respektive land som avgör om personen i fråga får lov att resa in eller inte. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om gränspolisen beviljar inresa så gäller viseringen enbart en tidsbegränsad period.

För den som vill arbeta i Sverige

För privatpersoner och icke-svenska medborgare som önskar arbeta i Sverige krävs det ett så kallat arbetstillstånd. Detsamma gäller för företag och lärosäten som vill ta hit arbetskraft eller gästföreläsare/forskare från andra länder. I vissa fall kan det även krävas ett uppehållstillstånd, vilket främst beror på vistelsens längd.

För att ansöka om svenskt medborgarskap krävs det dock att man som privatperson, gästforskare, tillfälligt anställd eller liknande har bott i Sverige under en längre sammanhängande period under några års tid.

Har du familj eller annan anhörig i Sverige krävs det uppehållstillstånd, vilket gäller för såväl vuxna som barn. Planerar du att bjuda in en släkting eller annan närstående till Sverige kan du fylla i en så kallad inbjudningsblankett som du skickar till personen/personerna ifråga. De i sin tur ska lämna in inbjudningsblanketten ihop med sin visumansökan på en svensk ambassad eller ett konsulat som sedan beslutar om visering.