Smidigare visumprocess på företag

Om du driver företag som på något sätt verkar mot utlandet är visumprocessen säkert något du varit med om. Det uppstår nämligen situationer i samband med affärshändelser där ett visum är ett måste. Visumprocessen kan dock vara tidskrävande och komplicerad om du inte har rätt hjälpmedel tillhands.

Ärendehanteringssystem för visum i företag

Med visum, eller visering som det också benämns, har en person rätt att besöka ett land. I företagssammanhang kan det vara i samband med en affärsresa eller deltagandet i en konferens. Eller om det under resans gång även måste passeras ett land som kräver visum.

Är ansökan om visum en process som är tidskrävande och nästintill en börda för den dagliga verksamheten finns det lösningar. Ett bra exempel är praktiska ärendehanteringssystem som underlättar för företaget genom att strukturera alla pågående ärenden. Dessa ärendehanteringssystem är i grunden en form av IT-system som per automatik administrerar och kvalitetssäkrar den här typen av handlingsärenden inom företaget. Olika visumprocesser som är aktiva kommer alltså att hamna i ett och samma system. Det förenklar för både ledare och medarbetare när det gäller uppföljning och även kontroll inför resor.

Visum till Sverige

Om ditt företag inväntar besök från ett land där det krävs visum för att ta sig in i Sverige ska ansökan skickas till svenska ambassaden i det landet. Visum behövs vid inresa till Sverige från länder utanför EU samt Schengen-området. Väntar företag gäster från exempelvis Sydafrika ska alltså den visumansökan skickas till Sveriges ambassad i Pretoria. Det brukar även gå att utföra ärendet via konsulat som skickar ansökan vidare till landets ambassad.

Tid för visum

Hur lång tid företaget får vänta på besked om visum beviljas eller inte kan variera, men det bör inte ta mer än två veckor. Skulle ansökan avslås finns alltid möjligheten att överklaga beslutet till samma ambassad som fattat beslutet.