Ansökan och visering

Alla medborgare i ett icke EU-land som önskar eller planerar att besöka Sverige behöver i de flesta fall ansöka om visum. Reglerna är dock lite olika beroende på hur lång vistelse man planerar.

Antalet dagar är avgörande

Alla icke EU-medborgare som planerar att besöka Sverige behöver med all sannolikhet ansöka om ett visum. Så länge visiten varar i max 90 dagar räcker det med en visumansökan, men skulle den överstiga tidsgränsen på 90 dagar krävs det även en ansökan om uppehållstillstånd.

Det här är ett avtal som gäller både i Sverige som i övriga Schengenländer, som i de flesta fall tar emot besökare som har beviljats visum till Sverige. Undantaget är personer som enbart har fått visum beviljat för vistelse i Sverige.

För personer som inte behöver visum för att resa in i Sverige, eller övriga Schengenländer, finns det ett antal krav som måste uppfyllas och som kontrolleras av gränspolisen i respektive land.

Schengenländerna består av:

Belgien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Island

Italien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

Så här fungerar ett visum

Ett visum är en handling som ger en individ tillstånd att resa in i ett land (Sverige eller annat Schengenland). Individen får lov att stanna i landet i max 90 dagar. Undantag kan dock göras beroende på ursprungsland, samt om personen ifråga har ett aktuellt uppehållstillstånd eller är varaktigt bosatt i annat EU-land.

Ett visum är personligt, vilket innebär att det inte är möjligt att ansöka om visum å någon annans vägnar. Varje ansökan måste lämnas in personligen till aktuell ambassad, tillsammans med en kopia av passet och personbeviset.

Det är Sveriges ambassader och generalkonsulat som är beslutande myndighet för så kallade viseringar (visumansökningar), även om Migrationsverket också har mandat att fatta slutgiltiga beslut.

Så här går beslutet till

Beslut om visering ska fattas senast 15 kalenderdagar från det att en individ har lämnat in en ansökan. Beslutsfattande myndighet har rätt att ge avslag på en ansökan, vilket dock går att överklaga via den ambassad som har handlagt ärendet.

En visering gäller i max 90 dagar (tre månader) och måste nyttjas inom en period av 180 dagar (sex månader). Antalet dagar är beroende av vistelsens art, men generellt sett gäller en visering för inresa i såväl Sverige som i övriga Schengenländer.

Mer information om visering

För att läsa mer detaljerad information om visering och dylikt rekommenderas ett besök på Sveriges ambassaders respektive webbplats. Där finns mängder med allmännyttig information och länkar, nödvändiga blanketter och övrigt som krävs för att göra en visumansökan.

Även Migrationsverket har en informativ hemsida med information och fakta som rör reglerna för ansökan om visum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Här finns även blanketter och utskriftsvänlig information på en rad olika språk för den som inte talar svenska.